Zasady rekrutacji

Kiedy można zapisać dziecko na zajęcia?

Ze względów organizacyjnych najlepiej zgłosić swoje zainteresowanie lekcjami języka polskiego lub potwierdzić chęć kontynuowania nauki przed rozpoczęciem danego roku szkolnego. W ten sposób możemy dostosować naszą ofertę odpowiednio do potrzeb i możliwości.

Rekrutacja odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.

Uczeń może uczestniczyć w darmowej lekcji próbnej, poznać nauczyciela i grupę. Dopiero potem mogą Państwo podjąć decyzję i ostatecznie zameldować dziecko do naszej szkoły.

Czy można wymeldować dziecko z zajęć?

Nauka jest dobrowolna i nieobowiązkowa. Ponieważ są to dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, ze wyględu na różne okoliczności, można w każdej chwili zrezygnować z nauki i wymeldować dziecko z zajęć.