Wydarzenia – ostatnio zakończone

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Druga wojna światowa rozpoczęta niemiecką napaścią 1 września 1939 r. była największą katastrofą w dziejach Polski. Jej skutkiem były olbrzymie straty ludnościowe i materialne, w tym niepowetowane zniszczenia dóbr kultury. Kraj wyłonił się z niej w innym kształcie terytorialnym, ustrojowym, demograficznym. O ile wszystkim mieszkańcom Polski wojna przyniosła niewyobrażalny ogrom cierpień i nieszczęść, to dla […]